Ομάδα Φυσικής Αγωγής Αιτωλοακαρνανίας
  • 2967_1920x1080.jpg
  • 4210165-cool-soccer-wallpapers.jpg
  • burning-volleyball-ball-rendered-in-png-with-alpha-channel_vowvj5jhg__F0008.png
  • cropped-1920-1080-662367.jpg

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΣΚ.Ο.Ε.) Προκηρύσσει
τους Πανελλήνιους Αγώνες Σκοποβολής μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.

Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται: Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.

Τόπος διεξαγωγής: Το Κλειστό πεδίο βολής 10μ. του Εθνικού Σκοπευτηρίου Βύρωνα.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019 – 2020. Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (ΕΛ.Ο.Τ.) Ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων ορίζονται:
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: το Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου
Διεύθυνση: 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Καρπενησίου Λαμίας.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.) Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020. Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης. Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και τόπος διεξαγωγής το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Σερρών (Κοιλάδας).

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Αιτωλοακαρνανίας που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.24.1/754/27-01-2020 (Ανακοινοποίηση 29/01/2020) απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Προκηρύσσει: Την Α΄ φάση Κλασσικού Αθλητισμού μαθητών - τριών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2019 – 2020 ως εξής:
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ - ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 - 09:30 ώρα προσέλευσης.

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) Προκηρύσσει τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ.και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020. Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (E.Φ.Ο.Επ.Α.). Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 23Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρακαι τόπος διεξαγωγής το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δερβενίου.

Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

ΕΟΔΥ  Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία  των Γυμνασίων - Λυεκίων