50 ΕΤΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

50 ερωτήσεις από το συνάδελφο Γιώργο Κωστόπουλο για το 1ο Κεφάλαιο της Γεωμετρίας της Α' Γυμνασίου. Ο συνάδελφος τις δοκίμασε στην τάξη και η ανταπόκριση των μαθητών ήταν εξαιρετική.

Πρόσθετες πληροφορίες