Υποκατηγορίες

  • Διδακτικές προτάσεις

    Οι συνάδελφοι μοιράζονται μαζί μας προτάσεις διδασκαλίας μαθηματών του Γυμνασίου, που κατά καιρούς υλοποίησαν. Τα μαθήματα έχουν πραγματοποιηθεί στην αίθουσα και συνήθως έχουν χρησιμοποιηθεί ΗΥ και video-προβολαίας.

  • Εργασίες Μαθητών

    article 02Μαθητές των Γυμνασίων κατά καιρούς πραγματοποιούν εργασίες με τη συνεργασία των καθηγητών τους. Ορισμένοι από αυτούς, όταν ολοκληρώσουν την εγρασία τους, μας την αποστέλνουν και αφού κριθεί θετικά αναρτάται στο χώρο αυτό.

Πρόσθετες πληροφορίες