Η συνάρτηση y=ax^2+bx+c

Οι σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα το λογισμικό Geogebra κάνει ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία της τετραγωνικής συνάρτησης y=ax2+bx+c ιδιαίτερα στη Γ' Γυμνασίου. Η συνάδελφος Σία, από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών, μας χάρισε το φύλλο εργασίας, εκτός από τις όμορφες διδακτικές στιγμές στο εργατήριο, για τη διδασκαλία της y=ax2 και της y=ax2+c για να τα προσθέσουμε στη συλλογή. Κλικ εδώ για να κατεβάσεις τα αρχεία.

Πρόσθετες πληροφορίες