ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

Ο συνάδελφος Φώτης χρησιμοποίησαν τα αρχεία που περιέχονται στο zip-αρχείο για να διδάξειμε τον δικό του τρόπο το μήκος κύκλου. Περιέχονται τόσο τα αρχεία του Sketchpad που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και η πορεία του μαθήματος και το φύλλο εργασίας. Κλικ εδώ για κατέβασμα.

Πρόσθετες πληροφορίες