Πειράματα επίδειξης σε Δημοτικά

Το ΕΚΦΕ Μεσολογγίου θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε Δημοτικά σχολεία της περιοχής ευθύνης του για επίδειξη πειραμάτων Φυσικής, στα πλαίσια του μαθήματος των Φυσικών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, παρακαλώ, επικοινωνήστε με το ΕΚΦΕ.

Υποκατηγορίες