Ομάδα Φυσικής Αγωγής Αιτωλοακαρνανίας
  • 2967_1920x1080.jpg
  • 4210165-cool-soccer-wallpapers.jpg
  • burning-volleyball-ball-rendered-in-png-with-alpha-channel_vowvj5jhg__F0008.png
  • cropped-1920-1080-662367.jpg

Σύμφωνα με τροπολογία στο πρόσφατο ψηφισθέν σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές στον νόμο 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα σε εδάφια και περιπτώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 «Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές».

Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν αναγκαίες μετά την απόφαση αριθμ. 686/2018 ΣΤΕ περί της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ή μη του άρθρου 34 παρ.8 του νόμου 2725/1999, κατά το μέρος που προβλέπει την πριμοδότηση των αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αγώνες ήσσονος σημασίας, καθώς και την καθ` υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο αυθαίρετο ποσοστό 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, και μάλιστα σε οποιαδήποτε σχολή της προτίμησής τους.

Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

ΕΟΔΥ  Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία  των Γυμνασίων - Λυεκίων