Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσίευσε την απόφαση για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Στο επισυναπ΄τομενο έγγραφο αναφέρονται οι νέές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των διακριθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.