Ομάδα Φυσικής Αγωγής Αιτωλοακαρνανίας
  • 2967_1920x1080.jpg
  • 4210165-cool-soccer-wallpapers.jpg
  • burning-volleyball-ball-rendered-in-png-with-alpha-channel_vowvj5jhg__F0008.png
  • cropped-1920-1080-662367.jpg

Λεβεντάκης Χαράλαμπος

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 στην Περιφέρεια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας είναι ο κ. Λεβεντάκης Χαράλαμπος. Στην ιστοσελίδα του μπορεί να ενημερωθεί κάποιος για τρέχοντα θέματα φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση καθώς και να αντλήσει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τον προγραμμτισμό του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Π/θμια αλλά και στη Δ/θμια Εκπαίδευση.

https://www.xleventakis.com/

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κ. Χαράλαμπος Λεβεντάκης θα πραγματοποιήσει εξ΄ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση μέσω της πλατφόρμας Zoom. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των συναντήσεων μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οι Εκπαιδευτικοί ΠΕ11 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας μπορούν να συνδεθούν:

  • την Πέμπτη 10-9-2020 στις 10:30 - 12:00
  • και εναλλακτικά την Παρασκευή 11-9-2020 στις 10:30 - 12:00.

Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς

ΕΟΔΥ  Οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία  των Γυμνασίων - Λυεκίων